MKVToolnix

MkVToolnix er et allsidig program for å inspisere mkv filer.

Nyttig for å "bake" undertekst inn i mkv fila, legge til lyd, fjerne undertekster og legge til egen.

 

Mer informasjon, kildekoder o.l. HER!