...

Du kan nå se filmene direkte. Trykk på download. du blir sendt til en ny side. Der kan du se film direkte eller laste ned om du ønsker. OBS: Serier vil fremdeles være i zip fil som du må laste ned og pakke ut.................            Text Hardcoded          
             Tekst Hardcoded          
          Text Hardcoded     


             Tekst Hardcoded